F-Kullen Född 010420
9 valpar (5+4)
Efter  SUCH TjH(Räddning) KORAD Display's Busther
undan KORAD Bardlands Ada
9st genomförd MH
8st genomfört korningens mentaltest
HD Status
8st A
1 ej röntgade
AD Status
8st UA
1 ej röntgade
Övrigt
Stamtavla (PDF Format)
Bardlands F-kull rapport nr 1
Bardlands F-kull rapport nr 2
Bardlands F-kull rapport nr 3
MH (PDF)
MH cirkeldiagram (PDF)
Korning (pdf)
Föräldrar
  Namn, titel samt övrigt Ägare   Namn, titel samt övrigt Ägare
  KORAD Bardlands Ada
F.950621
Gk Lkl Sph

Korad 139p
20st avkommor (3st Kullar)
Lars-Anders Andersson
Vårgårda
  SUCH TjH (Räddning) KORAD Display's Busther
F.950329
Gk Ekl Sph, Lkl Sök, LP II
TJH Räddning Gk Funk. Prov 020209
Korad 101p
21st avkommor (3st kull)
Gunnar Skatt
Mölndal
Avkommor
Namn, titel samt övrigt Ägare Namn, titel samt övrigt Ägare  
  LPI Korad Bardlands Förtrolla
Uppflyttad till Högre klass
Uppflyttad till Lydn.III
Utställning 1:a ökl
Mentaltest Kornind 152 poäng

 

Christina Lindbäck
Mölndal
Korad TJH Räddning LP I Bardlands Fixa
Godkänd Högre klass spår
Utställning 1 cert BIR

MentaltestKorad 107 poäng
AfRS LO-mästare i lydnad 2005
Uppflyttad till Lydn.11
Godkänd LkI Rapport
Godkänd Hkl Sök
Mor till 2kullar 17 valpar
hos Ekhöjdens kennel
Anneli Skatt
Mölndal
 
  Korad TJH Räddning Bardlands Figo
Utställning: 1Vkk, BIR Valp
1:a bruksprovklass
Kvalificerad tll SM i Räddning 2004, 2005 och 2006
Mentaltest Korning 196 poäng
Aina Ehlde
Dalby
Bardlands Fedina
Utställning 1:a ökl

Godkänd exterörbedömning
Mentaltest Korning -4 skott berörd
Josefin Kaså
Vårgårda
 
  Korad Bardlands Frida
Mentaltest Korning 150 poäng
Stig Andreasson & Zenta Bahlman
Rommelanda
Korad Bardlands Frippe
uppflyttad Hkl sök Uppflytad Lydn.II
Uppflyttad till Högre klass spår.
AfRS LOväst-mästare i lydnad 2003

Utställning 1:a ökl
Mentaltest Korning 167 poäng
7 avkommer (1 kull)

 
Jeanette Gillgren
Göteborg
 
  Korad Bardlands Filip
Godkänd lkl sök
Utställning 1:a ökl
Mentaltest Korning 166 poäng
Kerstin Petersson
Kareby
Korad TJH räddningBardlands Finurliga Freija
Uppflyttad Lydn. III
Utställning 1:a ökl
Mentaltest korning 141 poäng
Godkänd eftersökshund hos polisen.
Mor till 1 kull 4+4 hos Sofie
Sofie Andersson
Värnamo
 
  Bardlands Fhobbe (Max) Anders Petersson
Lidingö