K-Kullen Född 040516
4 valpar (1+3)1 tik död vid 5 mån. ålder.
Efter  KORAD Deen´s Cingo
undan KORAD Bardlands Carmencita

3 MH-beskrivna med godkänt på skotten.
3 Mentaltestade enl. Den nya korningen alla godkända

HD Status
3st röntgad A
 
AD Status
3st röntgad ua
Övrigt
MH (pdf)
Föräldrar
  Namn, titel samt övrigt Ägare   Namn, titel samt övrigt Ägare
  Korad LPI  LP11 Bardlands Carmencita
Uppflyttad till  Lydnkl. II1
Certpoäng i spår

Utställning: 2st Cert

Mentaltest Korning 182p
Mor till vår K-kull 4 avkommor 1+3

 
Bertil Hall
Strängnäs
  KORAD Deen´s Cingo
korad 247 p 
2 utställningscert  
28 avkommor (4 kullar)

Nina Hendis
Ski Norge

Avkommor
Namn, titel samt övrigt Ägare Namn, titel samt övrigt Ägare  
  Korad Bardlands Kalibra
Mentaltestad Korning 372 poäng

 

Lena Ax-Jansson
Vårgårda
Korad LPI Bardlands Kitty Bus
Mentaltestad Korning 382 poäng
Utställning: 1:a med HP i ukl.
Uppflyttad till lydn.II
Uppflyttad till Hkl Sök
Jenny Roden
Nora
 
  Bardlands Kika Elisabeth Luttje-Larsson
Frändefors
Bardlands Kurt II "Koss"
Mentaltestad Korning 432 poäng
Ej exteriörbedömd
Godkänd Lavinhund i Norska Försvaret
Eirik Borgen
Hernes  Norge